Polskie Biuro Podróży Olsztyn ul. Knosały 7/2, 10-015 Olsztyn
+ (48) 89 535 08 18
voucher@pbpo.pl

Regulamin zakupów przez kanał elektroniczny www.prezentpbpo.pl

1. Właścicielem serwisu internetowego www.prezentpbpo.pl i podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną za pomocą serwisu jest Polskie Biuro Podróży Olsztyn Sp. z o. o., będące płatnikiem podatku od towarów i usług z siedzibą w Olsztynie (10-065) przy ul. Lipowa 6, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m. Olsztyn, VIII Wydział Gospodarczy, KRS0000368744, NIP 739 38 10 721, Regon 280555608, zwane dalej PBPO.

2. PBPO jest podmiotem emitującym Vouchery Turystyczne. Vouchery Turystyczne są znakami legitymacyjnymi uprawniającymi posiadacza Vouchera do jego wymiany na wybrane usługi turystyczne dostępne w ofercie PBPO.

3. Pełna oferta produktów oferowanych przez PBPO prezentowana jest na stronie www.pbpo.pl, która stanowi jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy i nie jest ofertą w rozumieniu przepisów  Kodeksu Cywilnego.

4. Vouchery Turystyczne nie są imienne i mogą być przekazywane innym osobom.

5. Voucher Turystyczny jest generowany automatycznie i może występować w następujących formach:

 • kod alfanumeryczny
 • plik pdf
 • wydruk papierowy (wysyłka Vouchera w formie papierowej jest darmowa).

6. Wartości Voucherów Turystycznych ustalono na kwoty: 500 PLN (pięćset złotych), 1000 PLN (tysiąc złotych) oraz 2000 PLN (dwa tysiące złotych).

7. Sposób realizacji Vouchera Turystycznego  jest określony w instrukcji na tylnej stronie vouchera i dostarczany razem z voucherem w formie trwałego nośnika.

8. Voucher Turystyczny jest ważny przez 24 miesiące od daty zakupu. Ważność Vouchera Turystycznego określa ostatni dzień, w którym można założyć rezerwację w celu wymiany Vouchera na wybrane usługi turystyczne.

9. Płatności za transakcje wykonane w serwisie internetowym odbywają się e-przelewem, kartą kredytową, systemem Masterpass lub innym sposobem, dostępnym w trakcie składania zamówienia, przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Przedmiotowe usługi świadczy Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem: http://www.dotpay.pl/dokumenty-formalne/.

10. Dane wprowadzone przez Kupującego niezbędne do realizacji zamówienia przez serwis internetowy będą przetwarzane przez PBPO zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.

11. Dokonanie zakupu w serwisie internetowym potwierdzane jest przez PBPO w ciągu kilku minut od zatwierdzenia płatności za zamówienie na adres poczty elektronicznej, wprowadzony przez Kupującego do formularza zamówienia.

12. Tryb złożenia Zamówienia (zakup vouchera) za pośrednictwem serwisu internetowego jest zgodny z definicją z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, czyli są to umowy zawierane na odległość.

13. PBPO dopuszcza prawo odstąpienia od Zamówienia, bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów przez Kupującego, w terminie 14 dni od 24.12.2020 r. Powyższy fakt Kupujący zgłasza w formie pisemnej na adres e-mail: voucher@pbpo.pl.

14. Mając na uwadze prawidłowe przeprowadzenie procesu zamówienia oraz późniejszą jego realizację, Kupujący zobowiązuje się do pozostawania w kontakcie z PBPO przynajmniej przez jeden podany kanał komunikacji (telefon, adres e-mail). W przypadku konieczności kontaktu z Kupującym w sprawach dotyczących prawidłowej realizacji zamówienia, PBPO podejmie co najmniej dwie próby kontaktu jednym z kanałów komunikacji podanych przez Kupującego (telefon, poczta e-mail). W przypadku nieudanego kontaktu z przyczyn leżących po stronie Kupującego, PBPO nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w realizacji zamówienia.

15. W sprawach nie uregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

16. Reklamacje dotyczące kwestii związanych z realizowaniem Voucherów Turystycznych Kupujący może zgłaszać PBPO w formie pisemnej na adres korespondencyjny bądź adres e-mail: voucher@pbpo.pl

Informacje ogólne i regulamin Voucherów Turystycznych:

 1. Voucher Turystyczny PBPO jest formą przedpłaty na realizację wybranej imprezy turystycznej.
 2. Voucher Turystyczny jest wystawiony przez Organizatora – Polskie Biuro Podróży Olsztyn Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Lipowa 6, NIP 7393810721.
 3. Voucher Turystyczny może być użyty jedynie jako płatność za imprezy turystyczne organizowane przez PBPO w sezonach dostępnych w sprzedaży w okresie ważności vouchera.
 4. Voucher Turystyczny nie jest imienny i może być przekazywany innym osobom.
 5. Voucher Turystyczny jest generowany automatycznie i może występować w następujących formach:
  1. kod alfanumeryczny
  1. plik pdf
  1. wydruk papierowy (wysyłka vouchera jest darmowa).
 6. Voucher Turystyczny jest ważny 24 miesiące od daty wystawienia.
 7. Data ważności Vouchera Turystycznego określa ostatni dzień, w którym można dokonać rezerwacji i przedstawić voucher w punkcie sprzedaży. Po upływie terminu ważności vouchera, nie ma możliwości jego realizacji lub przedłużenia daty ważności.
 8. W przypadku wyboru imprezy turystycznej o łącznej wartości wyższej od wartości vouchera, dopłatę należy dokonać w innej formie (gotówka, karta, przelew).
 9. W przypadku wyboru imprezy turystycznej o łącznej wartości niższej od wartości vouchera, nie zwraca się różnicy ceny.
 10. Różnicę w cenie można wykorzystać na kolejną imprezę organizowaną przez PBPO.
 11. Całkowita lub częściowa wymiana Vouchera Turystycznego na gotówkę nie jest możliwa.
 12. W przypadku uszkodzenia, zgubienia, kradzieży lub utraty Vouchera Turystycznego nie będzie wystawiany duplikat.
 13. Niniejszy Voucher Turystyczny nie stanowi papieru wartościowego.
 14. Sposób realizacji Vouchera Turystycznego :
  • Wybierz wycieczkę oraz termin, które Ci odpowiadają, na stronie www.pbpo.pl lub w wybranym punkcie sprzedaży
  • Zarezerwuj wybraną wycieczkę.
  • Wyślij informację o zarezerwowanej wycieczce na adres mailowy rezerwacje@pbpo.pl lub zgłoś swoją rezerwację telefonicznie 89 5350818 podając numer zamówienia, otrzymany w mailu potwierdzającym zakup
  • W odpowiedzi na maila PBPO zaktualizuje i wyśle właściwą umowę na wybraną wycieczkę z zastosowaniem przesłanego vouchera.